Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1. SATICI:

 

Ünvanı: FMS Mobilya İnşaat San.Tic.Ltd.Şti

Adresi: Küçükpiyale Mh.Yeniyol Ara Sok.No:5

Telefon: 0212 255 55 55

E-Mail: info@fmsmobilya.com

 

1.2 ALICI:

 

Adı / Soyadı / Ünvanı: ………………………

Adresi: …………………………

Telefon: …………………

Email: …………………..

Tarih : …………

 

MADDE 2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu,ALICI’nın www.fmsmobilya.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN,ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1- Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri Adet Satış Bedeli (KDV dahil toplam Türk Lirası)          Vadeli Satış Bedeli (KDV dahil toplam)

 

 

 

3.2- Ödeme Şekli : Kredi Kartı ile Peşin İşlem (Tek Çekim)

– Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.•

– Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.•

– Kredi kartınızın hesap kesim tarihindenitibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.•

 

3.3- Diğer yandan vadelisatışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI,ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasındanayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz vetemerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartısözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

İade Prosedürü:

 

 1. a) Kredi Kartına İade Prosedürü

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları ,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetiniadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakitpara ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi sözkonusuolduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yaniSATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundanyukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödemeyapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferdeödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu vekabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 1. b) Kapıdan Ödeme ile Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek,Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresinde ki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

 

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi :

 

a-) ÜRÜN, ALICI’nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sözleşmenin kurulmasından sonra en geç 30 gün içinde teslim edilir, olağan üstü hallerde bu süre uzayabilir.

b-)Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam,eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

c-)ÜRÜN, ALICI’dan başka birkişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz

d-) ALICI, ÜRÜN’ü teslim aldığında kontrol etmekle ve ÜRÜN’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde,ÜRÜN’ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

 

MADDE 4- CAYMA HAKKI

 

Tüketici (ALICI), 14 (ondört) güniçinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizinsözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkinsözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerdeise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslimaldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın tesliminekadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresininbelirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrıayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenenüçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşanmallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin sonparçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.fmsmobilya.com‘da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki kolay iade seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı ürünü size getiren kargo şirketi ve/veya satıcının belirleyeceği nakliye aracı olup, www.fmsmobilya.com ‘da yer alan müşteri hizmetleri sayfasında iade seçeneğinde geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.

 

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerdecayma hakkını kullanamaz:

 

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardakidalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolündeolmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veyakişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya sonkullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj,bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesisağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başkaürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarailişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonraambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halindemaddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerineilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamındasağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkinsözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veyadönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama,yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanındeğerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifaedilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallarailişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sonaermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkinsözleşmeler.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, www.fmsmobilya.com İnternet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgisahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- SATICI, sözleşme konusuürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsagaranti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.3- Sözleşme konusu ürününteslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekliile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya bankakayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuşkabul edilir.

4.4- Ürünün tesliminden sonraALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekildeyetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ileilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde,ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI’yagönderilmesi zorunludur.

4.5- Garanti belgesi ile satılanürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) halinde veyagaranti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması veya bozulması halindegerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için sözkonusu ürünler SATICI’yagönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.6- 385 sayılı vergi usul kanunugenel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermişolduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarakdoldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte gerigönderilmesi gerekmektedir.

 

MADDE 8- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİMAHKEME

 

İşbu sözleşmeden doğanuyuşmazlıklarda doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işlemininyapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesiyetkilidir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayındabelirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2016 yılı için Tüketici HakemHeyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkinparasal sınırlar; ilçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 2.320Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleriiçin parasal sınır 2.320 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası, Büyükşehirstatüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üstparasal sınır 3.480 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlıilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.320 Türk Lirasıile 3.480 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.)

 

MADDE 9 – DELİL ANLAŞMASI VEYETKİL’İ MAHKEME

 

9.1- Bu Sözleşme’den ve/veyauygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları(bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin deliloluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar TüketiciHakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindekiTüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir

9.2- ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını,incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.